w-100

TRUNG TÂM ÂM NHẠC ROSE MUSIC


KHÓA HỌC CĂN BẢN

- Piano 1 : Lớp học 1 thầy/ 1 học sinh/ thời gian 45p.
Học phí 300.000đ
Đóng 1 khóa/ 3 tháng/ 12 buổi là 3.600.000đ

- Piano 2: Lớp học 1 thầy/ 2 học sinh/ thời gian 45p.
Học phí 200.000đ
Đóng 1 khóa/ 3 tháng/ 12 buổi là 2.400.000đ

KHÓA HỌC NÂNG CAO

- Piano Cổ Điển , Piano Jazz

- Hoà âm ,phối khí

- Sáng tác, đệm hát

Lớp 1thầy / 1hs/ thời gian 45ph

Học phí 500.000đ

THỜI GIAN HỌC:

Sáng T2 - CN
Tiết 1 : 8h _ 8h45
Tiết 2 : 8h45 _ 9h30
Tiết 3 : 9h30 _ 10h15
Tiết 4 : 10h15 _ 11h
Tiết 5 :11h _ 11h45

Chiều T2- CN
Tiết 1 : 2h15_3h
Tiết 2 : 3h _ 3h45
Tiết 3 : 3h45 _ 4h30
Tiết 4 : 4h30 _ 5h15
Tiết 5 : 5h15 _ 6h
Tiết 6 : 6h _ 6h45
Tiết 7 : 6h45 _ 7h30

NỘI QUY LỚP HỌC TRUNG TÂM ÂM NHẠC ROSE MUSIC


I.QUY ĐỊNH VỀ GIỜ HỌC

1. Học viên đến và ra về đúng giờ học quy định
2. Học viên chỉ được phép đến muộn 20 phút. Học viên đến muộn GV không thể dạy bù giờ.
3. Học viên chỉ được phép nghỉ tối đa 3 buổi trong một khóa học 12 buổi, quá số thời gian này thì các buổi nghỉ còn lại sẽ vẫn tính là đã học, hoặc phụ huynh phải viết giấy bảo lưu.
4. Đối với mọi lớp học, học viên xin nghỉ học cần báo trước 5h. Nếu học viên nghỉ không thông báo và quá 20 phút không có mặt Trung tâm có quyền hủy bỏ buổi học và vẫn tính là đã học.
5. Giáo viên đến muộn thì phải dạy bù giờ cho học viên.


II.QUYỀN LỢI, TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN

Phải viết giấy đề nghị theo mẫu và nộp lại cho nhân viên nếu Học viên có đề xuất, kiến nghị về.
• Xin phép nghỉ học nhiều buổi
• Hoàn lại học phí ( đối với những người chưa đi học )
• Thay đổi khóa học
• Phương pháp giảng dạy của giáo viên, chương trình học, hoạt động ngoại khóa.
• Các đề nghị khác
• Học viên phải đóng bù học phí trước khi nhập học. Sau khi đăng ký và đóng học phí, học viên sẽ nhận được một thẻ học viên. Mỗi buổi đến học, học viên phải mang theo thẻ, để thẻ ở bàn lễ tân để điểm danh. Mất thẻ, học viên sẽ được cấp lại, tuy nhiên học viên sẽ không có quyền thắc mắc về những buổi điểm danh trước. Quên thẻ, học viên sẽ được điểm danh theo lịch học cuối năm ( học viên không có quyền thắc mắc )
• Học viên có thể đăng ký giờ tự luyện tập tại trung tâm. Kinh phí theo quy định


III.HOÀN TRẢ HỌC PHÍ.

Việc hoàn trả học phí chỉ xét với những học viên đã nộp đủ học phí cả khóa và chưa tham gia học tập buổi nào
• Trung tâm không mở lớp theo như thông báo : Hoàn lại 100 % học phí
• Học viên đã đăng ký học, đã nộp tiền sau đó vì lý do cá nhân không tham gia được
- Báo nghỉ vào ngày khóa học bắt đầu: Không hoàn lại học phí. Học viên có thể làm giấy đề nghị bảo lưu khóa học hoặc chuyển nhượng cho người khác. Phí chuyển nhượng/bảo lưu: 200.000đ/lần
- Giấy đề nghị sẽ được xem xét và phê duyệt trong thời gian 3-5 ngày làm việc.


THỜI HẠN KHÓA HỌC.

Thời lượng một khóa học là 12 buổi. Nếu học viên học :
• 1 tuần/buổi: giá trị khóa học là 3 tháng bắt đầu từ buổi học đầu tiên
• 1 tuần/2 buổi: giá trị khóa học là 1.5 tháng bắt đầu từ buổi học đầu tiên
Sau thời hạn khóa học thì các buổi còn lại bị hủy, không còn giá trị


V.THAY ĐỔI KHÓA HỌC

Đề nghị thay đổi khóa học chỉ được xem xét phê duyệt với các lý do sau :
- Thời gian của khóa học không phù hợp với học viên.
- Trình độ của học viên không phù hợp với khóa học.
- Sau 2 buổi học đầu tiên mà học viên không thấy phù hợp với khóa học.
Học viên được thay đổi khóa học 1 lần duy nhất.
Lệ phí thay đổi khóa học là 200.000 VND/lần. Và các buổi học sẽ được khấu trừ.
Giấy đề nghị sẽ được xem xét và duyệt trong thời gian 3-5 ngày làm việc


VI.BẢO LƯU KHÓA HỌC

1. Chỉ bảo lưu khóa học đối với những học viên đã đóng đủ học phí cả khóa học và có lý do chính đáng.
2. Học viên sau khi đã được duyệt bảo lưu khóa học mà vẫn không có điều kiện tham gia học tập thì được phép chuyển nhượng cho người khác.
3. Thời gian bảo lưu khóa học tối đa là 02 tháng tính từ buổi đầu tiên của khóa học.
4. Lệ phí bảo lưu khóa học là 200.000VND ( Nộp khi viết giấy đề nghị bảo lưu )
5. Trong trường hợp học viên đang học vì lý do cá nhân đã làm giấy bảo lưu sau một thời gian muốn quay trở lại trung tâm học sẽ được tạo điều kiện cho phép vào lớp có số buổi học tương ứng như trước khi nghỉ học. Học viên có thể xin tham gia vào lớp mới học lại từ đầu và sẽ phải đóng học phí ngoài những buổi bảo lưu.


VII.NỘI QUY CHUNG

1. Khi học viên về sớm hơn quy định phải có sự đồng ý của giáo viên.
2. Không ra ngoài trong giờ học nếu không có sự cho phép của giáo viên.
3. Không được ăn quà vặt, hút thuốc trong lớp học, giữ gìn vệ sinh chung.
4. Không gây mất trật tự, và làm việc riêng trong giờ.
5. Trong phòng học không sử dụng điện thoại, các thiết bị, các thiết bị điện tử không phục vụ cho học tập. Điện thoại để chế độ rung và ra ngoài khi nghe, gọi điện thoại.
6.Điều hòa sẽ dược giáo viên sử dụng theo đúng nội quy của trung tâm. Học viên không được tự ý sử dụng điều hòa.
7. Hết giờ của lớp mình, học viên không ở lại trong phòng học quá 5 phút. Nếu là người ra sau cùng tắt tất cả các thiết bị điện và đóng cửa phòng học.
8. Tích cực, hợp tác trong học tập. Thông tin, trao đổi kịp thời với những đề xuất, mong muốn cá nhân.