Thầy giáo Nguyễn Lê Việt Anh

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật Nguyễn Lê Việt Anh đã đạt nhiều thành công trên con đường nghệ thuật của mình . Năm 2009  Anh đạt Thủ khoa Đầu vào kỳ thi tuyển Đại Học tại Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2011  Giải Nhất cuộc thi Hoà tấu Piano St. George tại Sydney, Úc. Năm 2012  Biểu diễn tại Utzon Room, Nhà hát Opera Sydney (Sydney Opera House).  Năm 2013  Cử nhân chuyên ngành Biểu diễn Piano, tại Học viện Âm nhạc Quốc tế Úc (The Australian International Conservatorium Of Music).  Năm 2014 Tham gia giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.  Năm 2015 Nhận học bổng của Chính phủ Slovakia theo học Cao học, chuyên ngành Biểu diễn, và Giảng dạy Piano, tại Học viện Âm nhạc Nghệ thuật Bratislava, tại Slovakia (Vysoká škola múzických umení v Bratislave).

Năm 2017 Tham gia biểu diễn tại Festival Piano tại Bratislava: The Karnaval